تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
نام کاربری
کلمه عبور
**بهترین ها را گرد آورده ایم تا بهترین ها را خلق نماییم**
نشاء گل --> رز --> دی رویتر --> واریته های جدید -->
اترکتا     Attracta

واریته های جدید

آموس     Amuse

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
ارتفاع گل   6  سانتیمتر
رنگ گل   بنفش کمرنگ
تعداد گلبرگ   28  گلبرگ
طول ساقه   50 - 70  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   9 - 11  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 160
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کارما     Carema

نوع گل   سایز متوسط
قطر گل   9  سانتیمتر
رنگ گل   کرم - صورتی
تعداد گلبرگ   42  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   270 - 290
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

چانسون      Chanson

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
ارتفاع گل   6  سانتیمتر
رنگ گل   زرد - قرمز
تعداد گلبرگ   35  گلبرگ
طول ساقه   60 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   9 - 11  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 160
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کنتراست     Contrast

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
ارتفاع گل   5/5 - 6  سانتیمتر
قطر گل   نارنجی - زرد
تعداد گلبرگ   30 - 35  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 160
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

گلدن آمبیشن     Golden Ambition

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   10 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   زرد
تعداد گلبرگ   30 - 35  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   160 - 180
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

اوپس     Oops

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   10 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی
تعداد گلبرگ   35 - 40  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   10 - 12  روز
تولید در متر مربع در سال   220 - 240
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

وام     Wham

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   10 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی
تعداد گلبرگ   35 - 40  گلبرگ
طول ساقه   70 - 100  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 200
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

یلو کلاندرو     Yellow Colandro

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   5/8  سانتیمتر
رنگ گل   زرد
تعداد گلبرگ   36  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   240 - 260
مناطق کشت شده  
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF
تعداد بازديد کنندگان:3026
  Copyright 2010 All rights reserved. Design by chavoosh Co