تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
نام کاربری
کلمه عبور
**بهترین ها را گرد آورده ایم تا بهترین ها را خلق نماییم**
نشاء گل --> رز --> دی رویتر --> واریته های مناسب ایران -->
اترکتا     Attracta

واریته های مناسب ایران

اترکتا     Attracta

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   12  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی - سفید
تعداد گلبرگ   80  گلبرگ
طول ساقه   80 - 100  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   10 - 12  روز
تولید در متر مربع در سال   170 - 190
مناطق کشت شده   اصفهان-تهران-فارس-کردستان-یزد
 سیستان و بلوچستان-چهارمحال و بختیاری
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کلاندرو     Colandro

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   5/8  سانتیمتر
رنگ گل   نارنجی
تعداد گلبرگ   36  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   240 - 260
مناطق کشت شده   اصفهان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

سینتیا     Cynthia

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   کرم - صورتی
تعداد گلبرگ   34  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   240 - 260
مناطق کشت شده   چهارمحال و بختیاری-فارس
  اصفهان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

دارک کلاندرو     Dark Colandro

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   5/8  سانتیمتر
رنگ گل   نارنجی تیره
تعداد گلبرگ   36  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   240 - 260
مناطق کشت شده   اصفهان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

دارک واو     Dark Wow

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   نارنجی - قرمز
تعداد گلبرگ   30  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   190 - 210
مناطق کشت شده   اصفهان-فارس-یزد-تهران
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

ژونا     Djoena

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11 - 12  سانتیمتر
قطر گل   صورتی
تعداد گلبرگ   50 - 60  گلبرگ
طول ساقه   70 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   220 - 240
مناطق کشت شده   اصفهان-فارس
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

اسپرنس     Esperance

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   12  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی روشن
تعداد گلبرگ   39  گلبرگ
طول ساقه   70 - 100  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   14 - 16  روز
تولید در متر مربع در سال   160 - 180
مناطق کشت شده   اصفهان-فارس-یزد-کردستان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

فیت     Faith

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی ملایم
تعداد گلبرگ   48  گلبرگ
طول ساقه   60 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   9 - 11  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 180
مناطق کشت شده   چهارمحال و بختیاری
سیستان و بلوچستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

فیکشن     Fiction

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   هلویی
تعداد گلبرگ   44  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   9 - 11  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 180
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان
کردستان-چهارمحال و بختیاری
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

فینس     Finess

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   زرد - هلویی
تعداد گلبرگ   35  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   10 - 12  روز
تولید در متر مربع در سال   160 - 180
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان
کردستان-چهارمحال و بختیاری
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

گولمیرا     Gulmira

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   10  سانتیمتر
رنگ گل   سفید
تعداد گلبرگ   50  گلبرگ
طول ساقه   60 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   260 - 280
مناطق کشت شده   اصفهان-شیراز-تهران
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کاملئون     Kemeleon

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   10  سانتیمتر
رنگ گل   کرمی - سبز
تعداد گلبرگ   42  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   14 - 16  روز
تولید در متر مربع در سال   240 - 260
مناطق کشت شده   اصفهان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کیانو     Keano

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی
تعداد گلبرگ   40  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   200 - 220
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کنجی     Kenji

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   12  سانتیمتر
رنگ گل   هلویی
تعداد گلبرگ   60  گلبرگ
طول ساقه   50 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 220
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

کنتیکی     Kontici

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
ارتفاع گل   4 - 5/4  سانتیمتر
رنگ گل   سفید - لبه قرمز
تعداد گلبرگ   36 - 38  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   11 - 13  روز
تولید در متر مربع در سال   210 - 230
مناطق کشت شده   سیستان و بلوچستان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

لوکسور     Luxor

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   14  سانتیمتر
رنگ گل   قرمز - پشت نقره ای
تعداد گلبرگ   50  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   8 - 10  روز
تولید در متر مربع در سال   90 - 110
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

ناترادو     Naturado

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل  
رنگ گل  
تعداد گلبرگ  
طول ساقه   60 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   10 - 12  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 2000
مناطق کشت شده   فارس-یزد
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

نایت فیور     Night Fever

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   قرمز
تعداد گلبرگ   32  گلبرگ
طول ساقه   560 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   10 - 12  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 210
مناطق کشت شده   یزد
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

پینک فینس     Pink Finess

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی
تعداد گلبرگ   35  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   160 - 180
مناطق کشت شده   چهارمحال و بختیاری
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

رد وان     Red One

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   قرمز
تعداد گلبرگ   24  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   10 - 12  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 200
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

رد واو     Red Wow

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11 - 12  سانتیمتر
رنگ گل   قرمز
تعداد گلبرگ   30 - 40  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   190 - 210
مناطق کشت شده   اصفهان-فارس
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

ری وریا     Riviera

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   قرمز - سفید
تعداد گلبرگ   36  گلبرگ
طول ساقه   50 - 70  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 180
مناطق کشت شده   چهارمحال و بختیاری-یزد
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

سان ریزا     Sonrisa

نوع گل   سایز متوسط
قطر گل   9  سانتیمتر
رنگ گل   زرد
تعداد گلبرگ   30  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 144  روز
تولید در متر مربع در سال   220 - 240
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

سورژین     Sovereign

نوع گل   سایز بزرگ
ارتفاع گل   5/6 - 5/7  سانتیمتر
رنگ گل   سفید - لب ماتیکی
تعداد گلبرگ   38 - 40  گلبرگ
طول ساقه   60 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 15  روز
تولید در متر مربع در سال   140 - 160
مناطق کشت شده   یزد
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

سوییت یونیک     Sweet Unique

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی
تعداد گلبرگ   35  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   160 - 190
مناطق کشت شده   اصفهان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

تاف     Toff

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   10 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   نارنجی - صورتی
تعداد گلبرگ   40 - 46  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   220 - 260
مناطق کشت شده   چهارمحال و بختیاری
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

وردی     Verdi

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   صورتی - پشت سفید
تعداد گلبرگ   32  گلبرگ
طول ساقه   70 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   120 - 160
مناطق کشت شده   اصفهان-کردستان-فارس-یزد
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

ویتالیتی     Vitality

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   9 - 11  سانتیمتر
رنگ گل   سفید - معطر
تعداد گلبرگ   48  گلبرگ
طول ساقه   50 - 60  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   6 - 8  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 220
مناطق کشت شده  
        
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

وینتر تایم     Wintertime

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   5/11  سانتیمتر
رنگ گل   سفید
تعداد گلبرگ   50  گلبرگ
طول ساقه   60 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   14 - 16  روز
تولید در متر مربع در سال   180 - 200
مناطق کشت شده   سیستان و بلوچستان
 
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

واو     Wow

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   نارنجی
تعداد گلبرگ   30  گلبرگ
طول ساقه   60 - 90  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   190 - 210
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF

 

یلو فینس     Yellow Finess

نوع گل   سایز بزرگ (Large)
قطر گل   11  سانتیمتر
رنگ گل   زرد
تعداد گلبرگ   35  گلبرگ
طول ساقه   50 - 80  سانتیمتر
عمر پس از برداشت   12 - 14  روز
تولید در متر مربع در سال   160 - 180
مناطق کشت شده   اصفهان-سیستان و بلوچستان-یزد
فارس-چهارمحال و بختیاری-کردستان
دانلود بروشور   دانلود فایل PDF
تعداد بازديد کنندگان:3774
  Copyright 2010 All rights reserved. Design by chavoosh Co